Gyöngyöspata

Gyöngyöspata szesztilalmat rendelt el

Arold Péter

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Polgármesterének 1/2020.(IV.8.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról.

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. szeszesital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 23 a pontja szerinti ital;

2. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti rendezvény.

2. § A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilos, kivéve

a) a közterület-használati engedélyben vagy megállapodásban foglaltak szerinti, a szeszesital árusítására jogosult vendéglátóipari üzlet által használt közterületen,

b) közterület-használati engedéllyel vagy megállapodással, egyéb szükséges engedéllyel tartott alkalmi rendezvény területén vagy

c) az év első és utolsó napján.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

Forrás gyongyospata.hu

Bár a 2012. évi II. törvény kimondja, hogy a „szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmat megszegi”, aki „szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó – törvényben, kormányrendeletben meghatározott – tilalmat megszegi”, ám az ide vonatkozó törvény vagy kormányrendelet sehol sem szerepel. Vagyis a hivatkozás mögött nincs tartalom, így a közterületen való alkoholfogyasztást semmi sem tiltotta eddig Gyöngyöspatán.

0
Érdekel minket a Te véleményed is!